Toelichting voor inschrijving seizoen ’18-’19

 

Het is weer mogelijk om in te schrijven voor het winterseizoen 2018-2019.
Graag onderstaande voorwaarden ( ook op de achterzijde van dit formulier),
goed doorlezen want er gaat wel wat veranderen in het kader van de wet
persoonsgegevens (Wet-AVG) Zie Privacy-Policy op de website van DOE.

 1. U kunt het inschrijfformulier volledig ingevuld opsturen naar het bondskantoor.1. U kunt het inschrijfformulier volledig ingevuld opsturen naar het bondskantoor.
  Adres: Arembergstraat 1     
               5583 CD Waalre
               T.a.v: DOE- ledenadministratie o.v.v. Teamnaam.
  Voorkeur heeft de digitale versie (Teambeheer)die u kunt vinden op de site van DOE.
  Tevens kunt u na het invullen via IDEAL betalen.
  Ook is het mogelijk om digitaal in te vullen en te mailen naar ledenadministratie@doedarts.nl.
  Eveneens o.v.v. teamnaam. Betalen kunt u dan via de bank of met een pinbetaling op het bondskantoor. Inschrijven is mogelijk tot en met 19 juni 2018
 2. De contributie voor het seizoen 2018-2019 bedraagt voor de senioren € 30.
  De contributie voor het seizoen 2018-2019 bedraagt voor de junioren € 25.
  Junioren die deelnemen aan de winter- en bekercompetitie dienen een ouderverklaring in te leveren bij hun inschrijving. De ouderverklaring kunt u downloaden via de site.
  ( junioren die na 1 september 18 jaar worden, mogen het seizoen afspelen als junior)
 3. De inschrijving is pas voltooid wanneer de verschuldigde contributie op de rekening van DOE is bijgeschreven. Rabobank in Waalre rekeningnummer: NL 73 RABO 0145034305
  o.v.v. “Teamnaam”contributie seizoen 2018-2019.
  Een inschrijving van een team dient uit minimaal 4 personen te bestaan.
  Contributie dient voor 1 juli 2018 op de rekening van DOE te zijn bijgeschreven anders vervalt uw inschrijving.
 4. Nieuwe leden dienen een spelerspas persoonlijk te laten maken op het bondskantoor.
  Openingstijden staan vermeld op de site van DOE.
  Tijdens inschrijfdagen, van 29 mei t/m 1 juni, is het kantoor geopend van 19:30 tot 22:00 uur. Daarnaast elke woensdagavond van 19:30 tot 21:30 uur.
  Denk eraan dat het kantoor geopend is tot en met 19 juni en daarna pas weer vanaf 1 september. Advies voor nieuwe spelers is om direct met de inschrijving de spelerspas te laten maken op bovengenoemde tijden.
 5. Indien men een team inschrijft op het bondskantoor is er alleen pinbetaling mogelijk. 
 6. Teven is het mogelijk om je wensen kenbaar te maken op het inschrijfformulier van het nieuwe seizoen. Let op, het enige dat we kunnen garanderen is de thuisspeelavond.
  Ook dient men duidelijk aan te geven of je team deelneemt aan de bekercompetitie. 
 7. Alle gegevens die het team verstrekt bij de inschrijving van het nieuwe seizoen zullen worden behandeld volgens de Privacy-Policy zoals deze op onze website wordt vermeld.Indien een team een profielfoto plaatst met daarop personen welke terug te herleiden zijn naar naam, en dus te identificeren, geschiedt dit op eigen verantwoordelijkheid van het team of speler van het bewuste team.
  De organisatie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  Gegevens en beeldmateriaal ( pasfoto spelerspas, of ander beeldmateriaal van bijvoorbeeld evenementen georganiseerd door DOE) zijn opgenomen in de Privacy Policy.
  Verslagen met daarin foto’s kunnen verspreid worden op sociale media, denk daarbij aan de website en ons eigen Facebook, en eventueel dienen als promo-materiaal.Een inschrijfformulier wat niet voldoet aan de voorwaarden, kunnen wij helaas niet accepteren!
  Door alle gegevens naar waarheid in te vullen gaat men een lidmaatschap aan voor 1 jaar.Verder gaat men akkoord met de statuten, reglementen en de Privacy-Policy. ( zie site DOE)
 8. Mocht u verdere informatie wensen over het inschrijven voor het nieuwe seizoen, dan kunt u contact op nemen.
  Ledenadministratie: 06 – 212 55 239
  Voorzitter: 06 -25 498 808
  Of u kunt uw vragen stellen via info@doedarts.nl

Competitieleider

 
TEAMBEHEER