Belangrijke mededeling voor alle DOE leden

Op maandag 22 mei 2023 heeft er een Bijzondere Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden in café zaal Sint Joris in Veldhoven

Op deze BALV stonden 2 belangrijke agenda punten centraal.
Eerste stemming was het toevoegen van 2 bestuursleden welke unaniem gekozen zijn.
Onze dank daarvoor want we hebben deze dames hard nodig.

In totaal zijn er 252 stemmen uitgebracht door 71 aanwezige leden.
Hiervan waren 231 stemmen voor samenvoegen met KDO.
Er waren 20 stemmen tegen samenvoegen met de KDO.
En er was 1 onthouding

De leden hebben gekozen met een ruime meerderheid van stemmen.
Deze beslissing geeft het bestuur van DOE de kracht om er weer een sterke organisatie van te maken.
De plannen zullen op de komende ALV in september, met de start van het nieuwe seizoen, kenbaar worden gemaakt.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geinformeerd en zien jullie graag in het nieuwe seizoen op de ALV voor het uitreiken van de competitiemappen.
Mochten er onverhoopt nog vragen zijn kun je altijd contact opnemen met info@doedarts.nl .
Langs deze weg bedankt het bestuur haar leden voor het in hun gestelde vertrouwen.
We gaan er samen iets moois van maken.

Fijne zomer allemaal,

Ps,
De inschrijving gaat van 15 juni tot 1 augustus van start, gewoon zoals je gewend bent om in te schrijven.
Namens het bestuur van DOE

TEAMBEHEER