Uitstel competitie

Mededeling bestuur DOE

Aan alle leden van de DOE

Langs deze weg wil het bestuur van de DOE al haar leden informeren over het unaniem genomen bestuursbesluit van maandag 7 september 2020.

Naar aanleiding van vragen /opmerkingen van leden en de ontwikkelingen rondom corona, hebben we helaas het besluit genomen om de competitie uit te stellen tot januari 2021.
Ondanks ons goede voornemen om de horeca te steunen, en weer te gaan darten.
Nu denken jullie waarom eerst wel willen starten en nu weer niet?
De reden is als volgt: omdat we jullie gezondheid, evenals die van jullie omgeving,  niet in een waagschaal willen stellen voor de Darts.
Hoe krom sommige regels ook zijn vanuit een gemeente, veiligheidsregio, overheid of het RIVM.
De ontwikkelingen rondom Corona gaan in een te hoog tempo om daar onze ogen voor te sluiten.
Hoe graag we ook willen darten we hebben nu eenmaal te dealen met Corona.

Na het sluiten van de inschrijving zijn we tot de conclusie gekomen dat de 1.5 meter regel in veel van onze speellocaties niet te handhaven is, omdat er teveel teams zich inschrijven voor bepaalde locaties.
Hier voorzien we de groots mogelijke problemen op het gebied van alle corona maatregelen.
We kunnen een reglement hier niet op aanpassen omdat de regels teveel en te vaak veranderen.

Vele leden hebben de afgelopen maand contact gezocht omdat er veel onduidelijkheid speelt bij ons allen.
De meeste vragen begonnen met “wat als”.
We zouden willen dat we een glazen bol hadden zodat we het jullie kunnen vertellen maar dat kunnen we niet.
Ook berichten als waar mee bezig zijn, waar ons verstand zit, krijg ik geld van jullie als ik door het darten in quarantaine moet? Daar werden we als bestuur niet vrolijk van.
Dan denk je het goed voor te hebben, en dat iedereen zijn of haar verstand gebruikt om de corona maatregelen goed in acht te nemen, maar dat is niet reëel als je  je bedenkt dat zelfs leden van onze overheid deze regels niet naleven.
Kortom er zijn te veel obstakels die een competitie in de weg staan.

Verder hebben we besloten om iedereen die contributie betaald heeft de helft terug te storten  voor 1 oktober.
De site voor het inschrijven blijft open van 1 oktober tot 1 december, zodat teams zich in kunnen schrijven voor een halve competitie in 2021. Indien zij nog niet ingeschreven zijn.
Leden betalen dan € 15 euro voor het seizoen 2020-2021 (Ook de junioren)
We zullen de situatie blijven monitoren van week tot week.

We hebben daarom ook besloten dat de jaarlijkse ALV ook in Januari 2021 zal plaatsvinden, aangezien we daar ook geen mogelijkheden zien om de 1,5m te waarborgen.
Het is statutair verplicht deze te houden tussen 1 september en 31 oktober, maar in deze uitzonderlijke situatie willen we geen risico lopen met een ieders gezondheid en vinden we het dus niet verantwoord een ALV uit te schrijven.

Al met al is het een situatie waarop we geen van allen vat kunnen krijgen en geen raad weten.
Want we kunnen het nu eenmaal niet voor iedereen goed doen, hoe graag we dit ook willen.
We hoopten echt te kunnen starten maar dat zit er voorlopig helaas niet in.
We hebben goede hoop en verwachtingen dat we aankomend jaar weer back to normal kunnen, en deze periode af kunnen sluiten.
Maar het belangrijkste is dat we met zijn alle gezond blijven.

Namens het voltallige bestuur DOE
en Competitieleider DOE


TEAMBEHEER