Overlijdenstbericht

Op maandag 31 december bereikten ons het bericht dat Rob Rijlaarsdam is overleden.

Rob was een speler van dartteam Barney Army.
Hij was een dartliefhebber in hart en nieren, en droeg de dartsport een warm hart toe.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.
Voor wie afscheid wenst te nemen van Rob, is aanstaande maandag 7 januari om 12.30 uur de uitvaart in crematorium ‘De Rijtackers” Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ te Eindhoven.

Namens het bestuur van
Darts Organisatie Eindhoven.

 

TEAMBEHEER